604 613 605 Po - Pá mezi 7. - 17. hodinou, nutno zavolat předem Šumice - areál družstva, 687 31, Šumice Hofrfoto

Výroba konstrukcí, stěhování výrobních technologií,
svářečské práce, potrubářské práce

Menu

GDPR – Prohlášení o zpracování osobních údajů/HOFR SREVIS s. r. o.

Jsme zámečnická firma zabývající se výrobou konstrukcí, stěhování výrobních technologií,

svářečskými a potrubářskými pracemi, svařování hliníku, oceli a nerezi.

Tímto vás informuji, že vaše údaje jsou zpracovávány dle zásad o zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s českou a evropskou legislativou.

Jméno a kontaktní údaje správce:

Otakar Hofr

Šumice 170, 687 31

Šumice

IČO: 07198647

604 613 605

ota.hofr@gmail.com

 

Účely zpracování osobních údajů/čí údaje zpracováváme

Kontakty zákazníků naší služby/naši bývalý i aktuální zákazníci

Účetní údaje pro fakturaci služeb zákazníkům/zákazníci, kteří objednali naše služby

Výběrová řízení, nabídka zaměstnání/osoby, které mají zájem o námi nabízenou práci

 Zaměstnanecká agenda/zaměstnanci

Kategorie osobních údajů – jaké osobní údaje zpracováváme:

 Kontakty zákazníků (jméno a příjmení zástupce firmy, telefon, e-mail)

 Účetní údaje pro fakturaci (údaje nutně potřebné k naplnění účetního zákona)

 Kontakty zaměstnanců (údaje nutně potřebné k naplnění zaměstnanecké agendy)

 Výběrová řízení (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon)

 

Kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny

 Správce osobních údajů (Otakar Hofr , tel.: 604 613 605, e-mail:ota.hofr@gmail.com)

 Poučený a proškolený zaměstnanec firmy

 Externí účetní firma (Dagmar Gajová – ičo:61413291)

Správa webu (Adam Kunovský)

 

Předání osobních údajů do třetí země

 Nepředáváme, ani neposkytujeme osobní údaje do třetích zemí

 

Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

 Kontakty zákazníků (3 roky od poslední objednávky služeb)

 Účetní údaje pro fakturaci (dle lhůt vyplývajících z účetních zákonů)

 Kontakty zaměstnanců (po dobu výkonu práce v naší společnosti a dle zákonných lhůt vyplývajících z personální agendy)

 Výběrová řízení (po dobu realizace výběrového řízení)

 

Technická a organizační, bezpečnostní opatření

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Správce, poučený a proškolený zaměstnanec i externí účetní firma jsou povinni zachovat mlčenlivost v souvislosti s osobními údaji.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte správce (Otakar Hofr , tel.: 604 613 605, e-mail:ota.hofr@gmail.com )

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh ve lhůtě do 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli obratem zrealizovat nápravu.

E-maily s nabídkou našich služeb vám zasíláme pouze jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete obratem v odpovědi na zaslaný e-mail.


Vypracoval: správce Otakar Hofr , tel.: 604 613 605, e-mail:ota.hofr@gmail.com